Evenementen

Maandelijks worden er lezingen en workshops voorzien rond verschillende thema’s die gelinkt zijn aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze evenementen worden altijd aangekondigd op deze pagina met mogelijkheid tot inschrijving. Plaatsen zijn steeds beperkt!

Daarnaast worden er door ons team vormingen op maat gegeven. De beschikbare workshops en informatie hierover, vindt u hier.