Over Ons

Punt. vzw is een organisatie die zich wil inzetten voor een betere ondersteuning van mensen die in aanraking zijn gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onze slachtofferwerking beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen. In het huidige klimaat is er geen koepelorganisatie die een antwoord biedt aan de vele vragen rond dit thema. Met Punt. vzw willen wij hier graag de broodnodige verandering in brengen. Dit doen we aan de hand van een werking op meerdere niveaus.

Allereerst kan iedereen die ooit slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ons terecht voor een doorverwijzing naar een geschikte hulpverlening. Punt. vzw beschikt over een uitgebreide database aan therapeuten die werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle therapeuten zijn persoonlijk door ons geïnterviewd. Iedereen die slachtoffer werd, kan bij ons terecht om samen op zoek te gaan naar een geschikte hulpverlener.

Verder bieden we begeleid lotgenotencontact aan voor slachtoffers. Deze maandelijkse samenkomsten komen tegemoet aan de nood tot erkenning en gaan uit van een sterk geloof in de kracht van gedeelde ervaringen en advies.

Als derde punt voorzien we een sensibiliserend luik waarbij we de expertise die in de vzw bestaat, willen doorgeven. Er wordt psycho-educatie voorzien voor mensen die in aanraking zijn gekomen met het thema en workshops omtrent verschillende onderwerpen die hier vaak mee gepaard gaan ( traumaverwerking, psychodrama, het stellen van grenzen, consent, …)

Deze jonge organisatie draait momenteel op vrijwilligers met een professionele achtergrond in het thema en ervaringsdeskundigen. We kunnen daarom alle hulp en ondersteuning bij onze doorgroei gebruiken.

Indien u wil helpen of suggesties, vragen of opmerkingen hebt, kan u steeds contact opnemen via info@puntvzw.be