Vormingen

Ben je met je organisatie of school op zoek naar een vorming over grensoverschrijdend
gedrag. Contacteer ons via vormingen@puntvzw.be. Onze vormingwerkers bekijken samen de mogelijkheden.