Contact en informatie over Punt. vzw

Punt. vzw is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (verklaar tussen haakjes wat je bedoelt vb. verkrachting, misbruik …). Onze slachtofferwerking beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen.

In het huidige klimaat is er geen koepelorganisatie die een antwoord biedt aan de vele vragen rond dit thema. Met Punt. vzw willen wij hier graag de broodnodige verandering in brengen. Dit doen we aan de hand van een werking op meerdere niveaus.

Allereerst kan iedereen die ooit slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ons terecht voor een doorverwijzing naar geschikte hulpverlening. Punt. vzw beschikt over een uitgebreide database aan therapeuten die werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle therapeuten waarmee we samenwerken zijn persoonlijk door ons gescreend. Iedereen die slachtoffer werd, kan bij ons terecht om samen op zoek te gaan naar een geschikte hulpverlener.

Verder bieden we begeleid lotgenotencontact aan voor slachtoffers. Deze maandelijkse praatgroepen komen tegemoet aan de nood tot erkenning en gaan uit van een sterk geloof in de kracht van gedeelde ervaringen en advies.

Ten slotte voorzien we een sensibiliserend luik waarbij we de expertise die in de vzw bestaat, willen doorgeven. We voorzien lezingen en workshops voor een breed publiek, van geïnteresseerden, naar slachtoffers tot professionelen, over alle mogelijke thema’s die hier vaak mee gepaard gaan ( traumaverwerking, psychodrama, het stellen van grenzen, consent …).

Deze jonge organisatie draait momenteel op vrijwilligers met een professionele achtergrond in het thema en ervaringsdeskundigen. We kunnen daarom alle hulp en ondersteuning bij onze doorgroei gebruiken.

Indien u wil helpen of suggesties, vragen of opmerkingen hebt, kan u steeds contact opnemen via info@puntvzw.be of u kan het onderstaande contactformulier invullen.

Contact Us
First
Last