Expertise- en adviesverlening

De groeiende maatschappelijke aandacht heeft een rechtstreekse invloed op de beeldvorming van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Concreet is het belangrijke dat het breder publiek, evenals politiek, een juist beeld vormt van de problematiek en haar gevolgen. Dit enerzijds zodat de thematiek juist gevolgen krijgt (in justitie, wetsvoorstellen, hulpverlening...) en anderzijds ook het publiek debat dat de juiste nadrukken legt.

 

Om hierop invloed uit te oefenen zet PUNT. vzw in op Consultancy: het ondersteunen van partners en politiek via expertise- en adviesverlening rond deze problematiek en hoe hiermee omgegaan kan worden.

Politiek consultancy

PUNT. vzw fungeert als adviesorgaan bij politieke beslissingen, actieplannen en wetsvoorstellen omtrent seksueel geweld. Dit speelt zich af op verschillende niveaus. 

 

Bij vragen in verband met politiek consultancy kan u terecht bij sophie.wouters@puntvzw.be

Partner consultancy

PUNT. vzw gebruik zijn expertise omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag om ondersteuning te bieden aan partnerorganisaties waarbij de focus van de werking breder is, maar die wel in aanraking komen met de thematiek. De inhoud van de consultancy kan gaan over: beeldvorming binnen communicatiecampagnes, tips en advies omtrent hulpverlening en informatieverstrekking, safe(r) space(s) policy...

 

Hiervoor kan je een mail sturen naar info@puntvzw.be 

Onderzoek

De vraag naar cijfers en onderzoek werd steeds vaker gesteld. Om daar een antwoord op te bieden richtte PUNT. vzw een onderzoeksteam op. Met de intentie enerzijds om steeds een up-to-date beeld te blijven hebben van de thematiek en de bijbehorende noden. Anderzijds doen externe organisaties beroep op dit team om onderzoeksvragen te stellen: dit kan gaan van individuele hulpverleners tot grote organisaties zoals het IGVM.

 

Voor onderzoeksvragen kan je terecht bij onderzoek@puntvzw.be