• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
 • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!

Jouw rechten

In het juridisch proces is het als slachtoffer belangrijk om te weten welke rechten je hebt?

 

Welke rechten heb je als slachtoffer?

 • Recht om correct en zorgvuldig te worden behandeld door politie en gerechtelijke instanties
 • Recht op respect en erkenning
 • Recht om regelmatig informatie te krijgen
 • Recht om informatie die je nuttig acht te melden aan de autoriteiten, het recht om informatie te geven
 • Recht op bijstand van een advocaat
 • Recht op herstel van de geleden schade op alle vlakken (financieel, moreel, materiaal, fysiek, mentaal...)
 • Recht op hulp door diensten van slachtofferhulp, slachtofferonthaal, politie, medische diensten...
 • Recht op bescherming en respect voor het privéleven
 • ...