Jouw rechten

In het juridisch proces is het als slachtoffer belangrijk om te weten welke rechten je hebt?

 

Welke rechten heb je als slachtoffer?

  • Recht om correct en zorgvuldig te worden behandeld door politie en gerechtelijke instanties
  • Recht op respect en erkenning
  • Recht om regelmatig informatie te krijgen
  • Recht om informatie die je nuttig acht te melden aan de autoriteiten, het recht om informatie te geven
  • Recht op bijstand van een advocaat
  • Recht op herstel van de geleden schade op alle vlakken (financieel, moreel, materiaal, fysiek, mentaal...)
  • Recht op hulp door diensten van slachtofferhulp, slachtofferonthaal, politie, medische diensten...
  • Recht op bescherming en respect voor het privéleven
  • ...