• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
 • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!
Home » Eerste hulp & Aanbod » Advies » Juridisch » Jouw rechten

Jouw rechten

In het juridisch proces is het als slachtoffer belangrijk om te weten welke rechten je hebt?

Welke rechten heb je als slachtoffer?

 • Recht om correct en zorgvuldig te worden behandeld door politie en gerechtelijke instanties
 • Recht op respect en erkenning
 • Recht om regelmatig informatie te krijgen
 • Recht om informatie die je nuttig acht te melden aan de autoriteiten, het recht om informatie te geven
 • Recht op bijstand van een advocaat
 • Recht op herstel van de geleden schade op alle vlakken (financieel, moreel, materiaal, fysiek, mentaal...)
 • Recht op hulp door diensten van slachtofferhulp, slachtofferonthaal, politie, medische diensten...
 • Recht op bescherming en respect voor het privéleven
 • ...