Hulpverlening

Binnen onze hulpverlening kan u terecht voor een kennismakingsgesprek, doorverwijzing, lotgenotengroepen & een gespecialiseerd hulpaanbod uit voor LGBTQIA+ personen. 

Hieronder vindt u een korte beschrijving en links naar de juiste pagina's. 

De juiste hulp vinden kan een hele zoektocht zijn. PUNT. vzw wil proberen de drempel naar hulpverlening te verlagen. Het is onze prioriteit om een veilige omgeving te creëren waarin je je ondersteund en gehoord voelt. Samen met jou willen we op zoek gaan naar ondersteuning op maat.

Vaak is (h)erkenning één van de grootste verademingen in het verwerkingsproces. Een lotgenotengroep geeft de mogelijkheid om in te gaan op je eigen verhaal en waar je op dat moment mee worstelt. Lotgenoten weten vaak beter dan wie dan ook wat je meemaakt. Door ervaringen te delen, help je elkaar verder. Als er uit je kennismakingsgesprek blijkt dat een praatgroep om dat moment een helpende stap zou zijn in je verwerkingsproces, sluit je aan bij één van onze lotgenotengroepen.

Misschien ken je het wel? Het gevoel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je klikt elk hulpverleningsprofiel open, maar weet niet goed wie te kiezen. Gaan ze me wel begrijpen? Gaat de klik er wel zijn? Ons team Doorverwijzing gaat graag samen met jou op zoek naar hulpverlener die aansluit bij jouw noden.

Mijn Punt is Anders

8 op 10 LGBTQIA+personen komt tijdens hun leven in aanraking met seksueel geweld. Niet iedereen vindt echter de ondersteuning waarbij ze zich veilig, gerespecteerd en begrepen voelen om deze ervaring te delen. Daarom werkten we bij PUNT.vzw een gespecialiseerd hulpaanbod uit voor LGBTQIA+ personen die in aanraking zijn gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.