• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
  • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!
Home » Eerste hulp & Aanbod » Hulpverlening » LGBTQIA+ werking

Mijn PUNT is ANDERS: gespecialiseerd hulpaanbod voor LGBTQIA+ personen

 

Mijn PUNT is ANDERS zet in op bestaande pijlers van PUNT.vzw.:

 

1. Begeleide praatgroepen voor en door de doelgroep

Binnen PUNT.vzw streven we naar een inclusieve werking van de praatgroepen. Dit houdt in dat LGBTQIA+ personen welkom zijn in elke praatgroep en dat de praatgroepbegeleiders vormingen volgen omtrent dit thema,

Daarnaast vullen we het aanbod van onze praatgroepen verder aan met groepen specifiek gericht op LGBTQIA+personen. Naast het slachtofferschap‚ zal hier specifiek de focus liggen op gendergerelateerde gespreksonderwerpen en zal er extra sensitiviteit voorzien worden door onder meer in te zetten op toegankelijkheid anonimiteit en verdraagzaamheid.

Een praatgroep komt maandelijks samen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een therapeut‚ Zo kunnen slachtoffers of naasten van slachtoffers van de LGBTQIA+gemeenschap aansluiting vinden in een veilige omgeving.

 

 

2. Doorverwijzing naar psychologische ondersteuning

Het aanbod houdt ook een doorverwijzing naar zorgvuldig gescreende hulpverleners, die een expertise hebben opgebouwd in het werken op de intersectie van LGBTQIA+ personen en seksueel grensoverschrijdend gedrag en daardoor sensitief te werk gaan met de doelgroep. Voor een doorverwijzing gebruiken onze therapeuten de hulpverlenersdatabank die wij zelf aanleggen. Deze databank wordt gebruikt om de vragen en noden van een cliënt te matchen aan één/of meerdere hulpverleners.

 

Daarnaast bouwt PUNT vzw een netwerk uit van verschillende belangenbehartigers en verenigingen die werken rond gender- en seksuele diversiteit. Hiermee waarborgen we de doorverwijzing van personen die in aanraking komen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar LGBTQIA+ sensitieve hulpverleners. Hiervoor werkt PUNT vzw samen met Transgender infopunt, Intersekse Vlaanderen, Het Roze huis, Boys Project, Violett, het Kabinet van Gelijke Kansen, Wel jong en Cavaria.

 

 

3. Juridische ondersteuning

Verder verdiepen we ons in gender- en seksualiteitsinclusieve kwesties. Door het uitbouwen van deze expertise trachten we elk slachtoffer optimaal te ondersteunen bij juridische vragen.

 

4. Consultfunctie

Tot slot bieden wij een consultfunctie voor omgeving en derden die geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van LGBTQIA+ personen.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

Als voortrekker in de strijd tegen seksueel geweld t.a.v. LGBTQIA+ personen, hoort PUNT.vzw graag wat jouw visie op sensitieve hulpverlening is. Wat vind jij als LGBTQIA+ persoon belangrijk in hulpverlening? Wat kan ervoor zorgen dat je de stap zet naar hulp?

Deel je ideeën en bedenkingen volstrekt anoniem met ons via de QR-code‚

 

Contact

Vragen, beroep doen op bovenstaand aanbod of zin om zelf deel uit te maken van deze gespecialiseerde tak binnen PUNT.vzw?

Mail naar mijnpuntisanders@puntvzw.be