• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
  • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!

Frequently Asked Questions

1. Hoeveel vrijwilligers werken er bij Punt. vzw?

Momenteel (Augustus 2022) werken er ± 90 vrijwilligers bij PUNT.vzw en zijn er 3 persoon halftijds in loondienst aangenomen. Dit zijn Ans, Sophie en Nikki. Al de teams, inclusief coördinatoren werken op vrijwillige basis.

 

2. Hoe groot is jullie bereik op sociale media?

Momenteel hebben we ± 6000 volgers op instagram en ± 6000 volgers op facebook. Op linked’in halen we om en bij de 500 volgers.

Wekelijks krijgen we gemiddeld 2 getuigenissen binnen via sociale media.

 

3. Is er een wachtlijst voor de lotgenotengroepen?

Er is geen wachtlijst voor de lotgenotengroepen. Wanneer de groepen volzet zijn, wordt er een bestaande groep opgesplitst of komt er een extra groep bij. De veiligheid van de groepen staat steeds centraal. Er wordt dan ook getracht om de lotgenotengroepen niet te overbevragen.

 

4. Welke boeken rond SGOG en trauma kan u aanraden?

Al de literatuur die wij u kunnen aanraden kan u terug vinden op deze pagina.

 

5. Waar is PUNT.vzw momenteel actief?

Onze databank bevat momenteel de hele provincie Antwerpen en het waasland. We trachten om binnen een straal van 5 à 10 km minstens één therapeut in de databank te hebben. Deze database is nog maar net in opstart.

 

6. Kan ik ook deelnemen aan vormingen?

Wij bieden vormingen aan voor scholen, bedrijven, hoge scholen, … maar ook vormingen op maat zijn een mogelijkheid. Onze vormingsbegeleiders worden intern opgeleid en ondersteund door ervaren en professionele vormingsmedewerkers en pedagogen.

De workshops zijn zowel toegankelijk voor particulieren (inclusief slachtoffers), als voor professionelen die geïnteresseerd zijn. Momenteel is ons vormingsteam hard aan het werk om het vormingsaanbod voor professionals uit te breiden. Hiervoor kan u de website in het oog houden. (Op dit moment bieden wij nog geen vormingen aan in open aanbod. Een vorming aanvragen voor een groep professionals kan dus wel.)

 

7. Wat doet Pluspunt concreet?

MPIS heeft een werking gericht op de LGBTQIA+-gemeenschap. Momenteel bieden zij lotgenotengroepen aan specifiek voor mensen die zich als LGBTQIA+ identificeren. Ook zijn zij ook achter de schermen hard aan het werk om de drempels kleiner te maken en ervoor te zorgen dat ook deze slachtoffers zich welkom blijven voelen binnen PUNT. Daarnaast zetten zij in op vormingen, bewustmaking, preventie, …

 

8. Wie is wie binnen PUNT.?

Hiervoor verwijzen we door naar het Organogram

 

9. Hoeveel mensen komen er ongeveer tot bij Punt. vzw om hulp te zoeken?

Het aantal mensen dat tot bij punt komt is best verschillend. Op vlak van doorverwijzing zijn er gemiddeld 10 intakes per maand geweest vorig jaar. We merken wel een opvallende stijging sinds de opening van het zorgcentrum in Antwerpen. Sinds de opening zitten we aan een gemiddelde van 15 per maand. Alle informatie hieromtrent vindt u terug op onze pagina Hulpverlening.

 

10. Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen die zich aanmelden bij PUNT.vzw. Wordt er vaak gevraagd naar een therapeut van hetzelfde geboortegeslacht?

Er zijn wekelijks minimum 3 aanmeldingen voor een kennismakingsgesprek. Ongeveer 95% van de slachtoffers die zich aanmelden identificeren zichzelf als vrouw. Mannelijke slachtoffers stellen vaker de vraag voor een doorverwijzing. Bij vrouwelijke slachtoffers zien we dat de praatgroepen vaker een optie zijn.

Specifieke vragen naar een mannelijke of vrouwelijke therapeut komt zelden voor. De meeste slachtoffers hebben geen voorkeur.