Mijn PUNT is ANDERS: gespecialiseerd hulpaanbod voor LGBT+ personen

8 op 10 LGBT+ personen komt tijdens hun leven in aanraking met seksueel geweld. Niet iedereen vindt echter de ondersteuning waarbij ze zich veilig, gerespecteerd en begrepen voelen om deze ervaring te delen. Daarom werkten we bij PUNT.vzw een gespecialiseerd hulpaanbod uit voor LGBT+ personen die in aanraking zijn gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Mijn PUNT is ANDERS zet extra in op bestaande pijlers van PUNT.vzw:

Begeleide praatgroepen voor en door de doelgroep
Binnen PUNT.vzw streven we naar een inclusieve werking van de praatgroepen. Dit houdt in dat LGBT+ personen welkom zijn in elke praatgroep en dat de praatgroepbegeleiders vormingen volgen omtrent dit thema.

Daarnaast vullen we het aanbod van onze praatgroepen verder aan met groepen specifiek gericht op LGBT+personen. Naast het slachtofferschap, zal hier specifiek de focus liggen op gendergerelateerde gespreksonderwerpen en zal er extra sensitiviteit voorzien worden door o.m. in te zetten op toegankelijkheid, anonimiteit en verdraagzaamheid.

Een praatgroep komt maandelijks samen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en therapeut. Zo kunnen slachtoffers of naasten van slachtoffers uit de LGBT+-gemeenschap aansluiting vinden in een veilige omgeving.

Doorverwijzing naar psychologische ondersteuning
Het aanbod houdt ook een doorverwijzing naar zorgvuldig gescreende hulpverleners in die een expertise hebben opgebouwd in het werken op de intersectie van LGBTI+ personen en seksueel grensoverschrijdend en daardoor sensitief te werk gaan met de doelgroep. Voor een doorverwijzing gebruiken onze therapeuten de hulpverlenersdatabank die wij zelf aanleggen. Deze databank wordt gebruikt om de vragen en noden van een cliënt te matchen aan één of meerdere hulpverleners.

Daarnaast bouwt PUNT.vzw een netwerk uit van verschillende belangenbehartigers en verenigingen die werken rond gender- en seksuele diversiteit. Hiermee waarborgen we de doorverwijzing van personen die in aanraking komen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar LGBT+-sensitieve hulpverleners. Hiervoor werkt PUNT.vzw samen met Transgender Infopunt, Intersekse Vlaanderen, Het Roze Huis, Boys Project, Violett, het Kabinet van Gelijke Kansen, Wel Jong en Cavaria.

Juridische ondersteuning
Verder verdiepen we ons in gender- en seksualiteitsinclusieve juridische kwesties. Door het uitbouwen van deze expertise trachten we elk slachtoffer optimaal te ondersteunen bij juridische vragen.

Consultfunctie
Tot slot bieden wij een consultfunctie voor omgeving en derden die geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aan zien van LGBT+ personen.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

Als voortrekker in de strijd tegen seksueel geweld tav LGBT+ personen, hoort PUNT.vzw graag wat jouw visie op sensitieve hulpverlening is. Wat vinden jij als LGBT+ persoon belangrijk in hulpverlening? Wat kan ervoor zorgen dat je de stap zet naar hulp?

Deel je ideeën en bedenkingen volstrekt anoniem delen met ons via de QR-code.

Contact

Vragen, beroep doen op bovenstaand aanbod of zin om zelf deel uit te maken van deze gespecialiseerde tak binnen PUNT.vzw? Mail naar mijnpuntisanders@puntvzw.be