#BloomForChange

Op 12 mei 2019 werd België stil. 15.000 mensen overspoelden de straten van Antwerpen in herdenking van Julie Van Espen en als steun voor alle slachtoffers van seksueel geweld. In verontwaardiging en verdriet doden we hoop op verandering.

 

1 jaar na datum bewezen we nog meer hoe wij de verandering zijn en hoe solidariteit zorgt voor warmte. COVID-19 hield ons in ons kot, maar hield ons niet tegen.

 

Als herdenking voor Julie, als steun voor slachtoffers van seksueel geweld, als signaal naar de politiek, als hoopvolle blik op de toekomst lanceren we daar #BloomForChange.

Als 1 front tegen seksueel geweld - 10 actiepunten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een thema dat de volle aandacht verdient. Er is al heel wat in beweging rond het thema. Politiek werden al heel wat stappen gezet en alle politieke partijen zijn het erover eens dat dit een belangrijk thema is. Ook wij allemaal als bevolking zijn ons meer en meer bewust van het probleem rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en het feit dat we hier allemaal een rol in te spelen hebben. Maar er is een blijvende nood aan politieke actie en inzet van ons allemaal.

 

Vanuit verschillende organisaties brengen we daarom een beleidsnota met 10 actiepunten naar voor. Om deze kracht bij te zetten, rekenden we op de steun van jullie allemaal. Meer dan 15.000 mensen ondertekenden de beleidsnota. Hiermee zenden we een duidelijk signaal dat het hoog tijd is voor verandering.

 

#BloomForChange-campagne

#BloomForChange 2020

#BloomForChange was een revolutionaire sensibiliseringscampagne in COVID-19 tijden. 1 jaar na de mars tegen seksueel geweld werd het thema seksueel geweld opnieuw in de kijker gezet door dit project waarbij PUNT. vzw samenwerkt met alle grote middenveldspelers én slachtoffersorganisaties rond het thema. 

#BloomForChange 2021

De vervolgcampagne zette in op de 15.000 handtekeningen die verzameld werden bij de eerste #BloomForChange-campagne. Dit even zeer vanuit alle grote en kleine partners actief in het middenveld. Om iedereen die onze actie steunde te laten zien dat we ook effectief iets doen met hun stem, brachten we de 10 actiepunten nog eens onder de aandacht met illustraties van Niet Nu Laura. Op 8 maart 2021 werd deze beleidsnota met alle handtekeningen overhandigd aan premier De Croo.