• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
  • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!

Praat over seks en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Stigma en taboe ten aanzien van slachtoffers blijven sterk aanwezig in onze maatschappij waardoor velen nog steeds voor zichzelf het grensoverschrijdend gedrag ontkennen, minimaliseren of verzwijgen en pijn alleen dragen. Ook drempels zoals religie, cultuur, eer, angst, familiestructuur, ge-out worden... dragen ertoe bij dat slachtoffers worstelen met een groot schaamtegevoel en niet weten waar ze terecht kunnen.

Inzetten op Publieke Awareness-campagnes rond toestemming en seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft prioriteit. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Welke vormen bestaan er? Wat kan je doen als slachtoffer, als omstander, zowel preventief als nadien? Hoe spreek je over een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan je je grenzen aangeven? Deze vragen werpen zich op en dienen beantwoord te worden.

 

Maak relationele vorming in scholen een verplicht onderdeel. Praten over grenzen aangeven en respecteren is van cruciaal belang vanaf een jonge leeftijd. Kinderen die niet weten wat ongepast gedrag is, kunnen dit ook niet aangeven. Praten over seks en grenzen is ook voor jongeren niet vanzelfsprekend. Sensoa en andere organisatie hebben heel wat materiaal waarmee aan de slag kan worden gegaan.

 

Vergroot de impact van Kindreflex bij hulpverlening en leerkrachten. Zorg dat het mogelijk wordt met ouders te praten over ouderschap en hoe dat loopt en hoe seksualiteit daarin bespreekbaar is en/of wat er misloopt.

 

Doe beroep op ervaringsdeskundigen.

Betrek ouders en omgeving bij seksuele vorming: hoe maak je seks bespreekbaar bij je kinderen alsook bij volwassenen, zodat ze eveneens alert zijn wat de (seksuele) veiligheid van hun kinderen betreft, preventief aan de slag gaan en handvaten krijgen om te handelen bij (vermoedens van) onveiligheid.

 

Zet in op detectie: leerkrachten, sportmonitoren, jeugdbegeleiders, dokters, hulpverleners... dragen ertoe bij om seksualiteit bespreekbaar te maken en seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen.

 

Verlaag drempels om te praten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag: houd rekenen in hulpverlening, educatie en campagnes met belangrijke elementen zoals religie, cultuur, taboe, schaamte, angst, familiestructuren, zenderidentiteit en seksuele oriëntatie.

 

Maak verschillende hulplijnen voor (potentiële) slachtoffers én (potentiële) plegers breder bekend bij een groot publiek via het onderwijs en andere sensibiliseringscampagnes. Denk hierbij aan 1712, Nupraatikerover.be, Salchtufferhulp, www.seksueelgeweld.be, Stop it Now!, Child Focus, Moderator...