• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
  • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!

Studiedag voor hulpverleners: seksueel grensoverschrijdend gedrag bij LGBTQIA+

"Vier van de vijf personen die zich als LGBTQIA+ identificeren, maakte ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag mee."     - Sensoa

Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft op elk slachtoffer een enorme impact, maar personen die tot de LGBTQIA+ community behoren, bevinden zich vaak in een extra kwetsbare positie. Dankzij de groeiende aandacht voor het slachtoffer van seksueel geweld, werd de hulpverlening steeds meer uitgebreid en aangepast: de rol van de individuele situatie van het slachtoffer neemt een prominentere plaats in binnen het hulpverleningstraject. De oprichting van de zorgcentra na seksueel geweld is daar een mooi voorbeeld van.

 

Op basis van deze evolutie, en om de hulpverlening voor iedereen even toegankelijk te maken, organiseert PUNT.vzw op donderdag 1 juni een studiedag omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag bij LGBTQIA+ personen. Deze dag is gericht op hulpverleners en dient om te sensibiliseren en concrete handvaten aan te reiken voor de praktijk. Sprekers uit diverse invalshoeken (mensen uit de LGBTQIA+ community, onderzoekers, zorgverleners, ...) vormen de basis van deze studiedag en zullen op interactieve wijze hun expertise en ervaringen delen. 

 

Kortom: een bijzonder leerrijke en waardevolle dag, waarbij je als hulpverlener je kennis kan verbreden om een grotere doelgroep op een aangepaste manier bij te staan.

Hopelijk kan jij er ook bij zijn!

 

Programma:

9u00: Onthaal

9u30: Spoken word door Michiko Lii

9u55: Welkomstwoord Punt. 

10u00: Welkomstwoord Vlaams Kabinet Samenleven en Binnenlands Bestuur

10u15: Fleur Pierets

11u15: Koffiepauze

11u30: Olivia Wittock 

12u00: Bregje Coomans 

12u30: Lunch

13u30: Zohra Lkasbi

14u30: Marieke Dewitte

15u00: Koffiepauze

15u30: Panelgesprek

16u30: Drag performance by Veronika Deneuve

16u40: Receptie

 

Moderator: comedian Mohsin Abbas 

 

Inhoud lezingen:
Fleur Pierets
(zij/haar) is kunstenaar, schrijver en LGBTQIA+ mensenrechten activist. Bij de uitreiking van de Çavaria Achievement Award noemde schrijver Jeroen Olyslaegers haar een ‘bewustzijnsrevolutionair’. En dat is dan ook waar Pierets over praat in haar werk: over het belang te onderzoeken welke grenzen van onszelf zijn en welke een sociale constructie. Over positief activisme en de noodzaak om vaker te kijken naar wat ons bindt, dan naar wat ons uit elkaar houdt.

Olivia Wittock (zij/haar) werkt bij çavaria, de LGBTI+ belangenbehartiger en Vlaamse koepelorganisatie van 135 verenigingen. Als beleidsmedewerker welzijn en directe sociale omgeving werkt ze regelmatig rond de ervaringen van LGBTI+ personen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ze zal tips voorstellen voor hulpverleners om op een LGBTI+ inclusievere manier mensen te kunnen ondersteunen.

Bregje Coomans (zij/haar) is als outreachend hulpverlener actief binnen Boysproject. BOYSPROJECT is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers. Daarnaast is Bregje seksuoloog en deelt ze haar expertise graag mee.

Zohra Lkasbi  (zij/haar) zal het hebben over jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag. De digitalisering van de samenleving heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende opportuniteiten voor jongeren waarin het internet en de nieuwe media een prominente plaats hebben ingenomen. In deze lezing wordt een uiteenzetting gegeven over online seksualiteit en online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Concreet worden de verschillende online seksueel grensoverschrijdende gedragingen besproken vanuit een hulpverleningsperspectief.

Marieke Dewitte  (zij/haar) is seksuoloog.  Volgens haar is plezier de belangrijkste reden om seks te hebben en toch werd dit lange tijd genegeerd. Er is ook een duidelijke plezierkloof, wat betekent dat mannen vaker en meer plezier beleven dan vrouwen. In deze lezing zal ze dieper ingaan op seksueel verlangen, opwinding en orgasme en de genderverschillen en - gelijkenissen bespreken wat betreft seksueel plezier.

 

Panelleden:

Lennert Verschoren (hij/hem) - Ervaringsdeskundige & vrijwilliger binnen PUNT. vzw

Rechercheur van PZA (zij/haar) - Zedeninspecteur van politie Antwerpen

Anton Van Dyck (hij/hem) - Directeur Payoke

____________________________________________________________________________________________________________________________________

GRATIS! (volzet)

 

Locatie:

Zuiderpershuis

Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen

Bereikbaarheid en parking