Onze samenwerkingspartners

1712

Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

1712 luistert. 1712 geeft advies. 1712 verwijst door.

CAW - Antwerpen

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… Zij bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

#ENOUGH: Educatieve theatervoorstelling

In samenwerking met het jonge theaterduo Sjokkotof en Kabinet Demit lanceerde PUNT. vzw de educatieve voorstelling #ENOUGH. Het doel van deze voorstellingen is het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken bij jongeren in het secundair onderwijs.

Family Justice Center Antwerpen

PUNT. vzw en FJC Antwerpen slaan de handen in elkaar om seksueel misbruik en intrafamiliaal geweld aan te pakken. Zo organiseert het FJC sessies voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld waarvan PUNT. vzw het luik omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag voorziet.

Focusgroep Klare Taal - FOD Justitie

PUNT. vzw zit mee in de werkgroep ‘Klare Taal’, een focusgroep vanuit FOD Justitie. Verschillende partners zitten samen om te bekijken hoe justitie communicatie naar slachtoffers kan verbeteren. We buigen ons over de brieven naar slachtoffers – zowel bij veroordelingen als seponeringen. Hierbij vertegenwoordigt PUNT. vzw het slachtofferperspectief.

Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen

De Zorgcentra na Seksueel Geweld richten zich voornamelijk op acute slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers van historisch misbruik zullen doorverwezen woorden naar PUNT. vzw. ZSG Antwerpen en PUNT. vzw hebben een samenwerkingsverband waarbij we naar elkaar doorverwijzen of advies aan elkaar verlenen, waar nodig.

 

Partners LGBTQIA+ werking

Boysproject

Boysproject is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers: M$M, payboys, escorts, gigolo's, t-girls, $hemales, masseurs…

Cavaria

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties.

Het personeel zet zich samen met honderden vrijwilligers in voor de rechten en het welzijn van LGBT+ mensen. Vijf regenbooghuizen en meer dan 120 verenigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn aangesloten. ZIZO is ons magazine, Lumi onze info- en luisterlijn en KLIQ ons vormings- en trainingscentrum.

 

Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen

Het instituut staat als federale overheidsinstelling in voor het beschermen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Intersekse Vlaanderen

De Vereniging voor Intersekse Personen VZW, of kortweg “Intersekse Vlaanderen”, is de eerste en enige belangenvereniging uitsluitend van, voor en door mensen geboren met een intersekse variatie. Zij zijn hierin uniek in Vlaanderen en België.

Zij ijveren voor zowel de bescherming van de lichamelijke integriteit als het zelfbeschikkingsrecht van elkeen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Zij geven een stem aan de gemeenschap en werken hiervoor samen met ouders, zorgverleners, overheden en wetgevers. Zij zijn actief langs drie assen:

  • Informeren
  • Verbinden
  • Beschermen

Kliq vzw

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij ons terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI+ thema. 

Lumi

Lumi is ...
... voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur
... een luisterend oor & informatiekanaal
... een veilige plaats om te spreken over discriminatie
... helemaal anoniem, gratis en luistert zonder vooroordelen

Merhaba

Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Samen bouwen ze aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk zich veilig, thuis en volwaardig deel van voelt

Het Roze huis

Het Roze Huis behartigt de belangen van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen. Door acties te voeren en advies te verstrekken, gaan ze het hokjesdenken tegen en werken ze mee aan de gelijke kansen van eenieder. Ze zien toe op het behoud en uitbreiding van de rechten van hun achterban.

Als koepel ondersteunen zij de werking van het provinciale verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, versterken ze de zichtbaarheid van de doelgroep en het welzijn en de positie van de mensen in onze gemeenschap.

Transgender infopunt

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij hen terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Zij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Zij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit.

Violett

Violett biedt informatie, advies en hulp, specifiek voor sekswerkers, en in heel Vlaanderen. Het is de nieuwe naam voor de werking van Ghapro en Pasop, organisaties die je misschien al kent. Ze zijn er voor alle vragen die met sekswerk te maken hebben. Hun medewerkers kennen de sector. Ze werken in vertrouwen en discreet. Langskomen is mogelijk in Antwerpen, Gent en Hasselt. Ze bezoeken sekswerkers ook op hun werkplek. Meer info over het aanbod vind je door deze website te verkennen. Wanneer ze zelf niet kunnen helpen, proberen ze te zorgen voor een goede doorverwijzing.

Om sekswerkers te ondersteunen in veilig sekswerk, geven ze ook informatie en advies aan klanten en uitbaters.

Wanneer iemand bezorgd is omdat een vriend(in), zoon, dochter of ouder betrokken is in prostitutie kan Violett een aanspreekpunt zijn.

Zij delen hun expertise over prostitutie met organisaties uit de brede welzijns- en gezondheidssector. Zij kunnen bij hen terecht voor doorverwijzing, informatie, advies, vorming of overleg. 

Wel Jong

Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving. Zij willen dat iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving. Dat is hun missie!