Lotgenotenwerking

“Het is een ontzettende uitdaging om een veilige omgeving te creëren waar trauma-overlevers hun pijn kunnen uitdrukken en hierin erkend worden. Daarom zijn lotgenotengroepen van cruciaal belang. Een omgeving vinden waar men zijn verhaal kan delen en kan rekenen op (h)erkenning is een belangrijke (eerste) stap in je herstelproces.”

Hoewel professionele hulpverlening vaak een antwoord biedt op de vraag naar een omkadering en veilige omgeving, geeft Bessel Van der Kolk, een Amerikaanse psychiater gespecialiseerd in post-traumatische stress, in bovenstaande quote een goede verwoording naar een belangrijke nood van slachtoffers, namelijk (h)erkenning.

De effecten die je door een trauma krijgt zijn de dagelijkse realiteit voor vele slachtoffers. Door samen te zitten met lotgenoten, kan je je eigen ervaringen delen en kan je ook advies krijgen over hoe je moet omgaan met triggers en gevoelens van personen die weten hoe het is om een seksueel trauma te verwerken.

Lotgenotencontact maakt het uitwisselen van deze informatie mogelijk en zorgt daarnaast voor een wederzijds begrip tussen slachtoffers.

Praatgroepen

Vaak is (h)erkenning één van de grootste verademingen in het verwerkingsproces. Een praatgroep geeft de mogelijkheid om in te gaan op je eigen verhaal en wat jou nu nog moeilijk valt. Lotgenoten weten vaak beter dan wie dan ook wat je meemaakt en door ervaringen te delen, help je elkaar verder. Je kan in volgende groepen terecht:

  • Gemengde praatgroep (gericht op m/v/x) in Merksem: maandelijks op vrijdag
  • Gemengde praatgroep (gericht op m/v/x) in Antwerpen: maandelijks op maandag
  • Gemengde praatgroep (m/v/x) in Antwerpen: maandelijks op donderdag
  • Gemengde praatgroep (m/v/x) in Mortsel: maandelijks op maandag
  • Gemengde praatgroep (m/v/x) in Wilrijk: maandelijks op dinsdag
  • 2 gemengde praatgroepen (m/v/x) in Berchem: maandelijks op dinsdag
  • Groep voor omgeving van slachtoffers (ouders, partners, vrienden, broers/zussen, …) in Mortsel: maandelijks op donderdag

Wil jij graag deelnemen? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Voor je kan deelnemen aan een praatgroep, plannen we eerst een intakegesprek. Binnen dit gesprek bekijk je samen met een therapeut of de praatgroep op dit moment voor jou de juiste keuze is. Voor een kennismakingsgesprek wordt er 20 euro gerekend (die eveneens telt als je jaarlijks lidgeld voor PUNT.vzw). De praatgroepen worden begeleid door professionele therapeuten en ervaringsdeskundigen. Per deelname aan de praatgroep betaal je €5.

Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, word je persoonlijk via mail op de hoogte gebracht van praktische informatie rond de praatgroepen (o.m. locatie, startuur en updates).