Ontstaan

Bron: De Standaard

Bron: De Standaard / Fotograaf: Kaat Pype

PUNT. vzw werd in mei 2019 opgericht door Ayke Gubbels, die op dat moment al maanden bezig was met het leggen van contacten en het uitdenken van een concept.

 

De lancering van PUNT. vzw is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de Stille Mars tegen Seksueel Geweld in Antwerpen, waarvan Ayke Gubbels mede-organisator was.

De stille mars

 

Op 12 mei 2019 organiseerden Eline Van Hooydonck, Charlotte Ruytjens en Ayke Gubbels de Stille Mars tegen Seksueel Geweld. Naar aanleiding van de zaak Julie Van Espen kwamen er toen 15.000 mensen op straat in de strijd tegen seksueel geweld. Op het einde van de mars werd er opgeroepen om een prioriteit te maken van seksueel geweld.


De veranderingen op het vlak van beleid – die in een stroomversnelling zijn gekomen in de daaropvolgende jaren – hebben we onder meer te danken aan de massale opkomst bij deze mars, ter ere van Julie Van Espen.

Bron: Het Nieuwsblad

Groei

 

Deze mars kenmerkte ook meteen de start van PUNT. vzw.

Binnen het hulpverleningslandschap is PUNT.vzw steeds meer uitgegroeid tot belangrijke speler en eerste aansprekingspunt voor slachtoffers van seksueel geweld. Hoewel het een nieuwe organisatie is die volledig functioneert op de inzet van vrijwilligers, vinden mensen de weg naar PUNT. Momenteel zijn er meer dan 100 therapeuten opgenomen in de databank, zijn er reeds 9 praatgroepen en melden zich wekelijks 2 à 3 personen aan. Daarnaast zien we een duidelijke toename in het aantal aanmeldingen sinds de opening van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen. We blijven bekijken hoe we kunnen groeien en verbeteren om zoveel mogelijk slachtoffers ondersteuning op maat te bieden.

Onze groei en toegankelijkheid is toe te schrijven aan een aantal belangrijke factoren. Als vzw vinden we het heel belangrijk om laagdrempelig te werken. Onze vrijwilligers proberen zoveel mogelijk persoonlijk beschikbaar en bereikbaar te zijn.

 

We zetten in op bereikbaarheid via sociale media en gaan samenwerkingen aan met organisaties die ook ondersteuning aan slachtoffers. Dit werkt een warme doorverwijzing en ondersteuning op verschillende domeinen in de hand.

 

Daarbij aansluitend proberen we steeds op maat te werken. Ook de kostprijs wordt om bovenstaande redenen zo laag mogelijk gehouden.

 

Een volgende essentiële pijler waarop de werking van PUNT. vzw steunt, is de aanwezigheid van de menselijkheid/gelijkwaardigheid. Binnen PUNT.vzw is iedereen welkom ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, cultuur of religie. We streven zeer sterk naar een inclusieve werking waarbinnen iedereen zichzelf kan en mag zijn (bijvoorbeeld via 'Pluspunt').

 

Ook onze communicatie zal steeds zo veel mogelijk aangepast worden aan en gericht zijn op de doelgroep. Ten slotte streven we naar transparantie en een veilige omgeving, waarbinnen privacy ten allen tijden gegarandeerd wordt.

 

Tot op heden blijven we onze werking uitbreiden en campagnes voeren. Zo optimaliseren we onze ondersteuning aan slachtoffers en sensibiliseren we het groter publiek over heel Vlaanderen.

Bekijk hieronder enkele beelden van onze vorige campagnes: