Visie

PUNT. vzw is een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van mensen die in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen de organisatie gelden enkele waarden en normen die elke medewerker dient mee te nemen in zijn/haar/hun takenpakket. We dragen deze waarden en normen uit richting onze cliënten, naar de buitenwereld toe, alsook naar elkaar.

Onze ondersteuning staat open voor iedereen. We vertrekken altijd vanuit onze basisprincipes: openheid, laagdrempeligheid, veiligheid, gelijkwaardigheid, krachtgericht, deskundigheid en discretie.

Openheid

Bij PUNT. vzw geloven we in de kracht van openheid. Openheid om je eigenheid uit te drukken, je stem te laten horen en om gehoord te worden. We creëren een ruimte om te groeien. Daarbovenop bieden wij ook tools om het groeiproces te ondersteunen.

Open en heldere communicatie is een troef. Al onze medewerkers stellen zich bereikbaar op en stemmen regelmatig op elkaar af met het oog op gedeeld begrip. We gaan cliëntgericht te werk waarbij de focus ligt op ieders unieke noden.

Ook medewerkers moedigen we aan om in alle openheid feedback te geven. Dit houdt tevens in dat wanneer je ergens tegenaanloopt, dit altijd bespreekbaar is. Zo kan er op zoek gegaan worden naar een constructieve oplossing.

 

Laagdrempeligheid

Gelinkt aan openheid is de laagdrempeligheid waar we bij PUNT. vzw op inzetten. Als eerstelijns- hulporganisatie willen we de stap naar hulpverlening vergemakkelijken. Dit doen we door ons bereikbaar op te stellen en naast de cliënt te staan.

 

Veiligheid

Binnen PUNT. vzw creëren we een veilige omgeving waarin grenzen duidelijk mogen aangegeven en bewaakt worden. We geloven sterk in een ongedwongen sfeer: niets moet, alles mag. Elke cliënt en medewerker behoudt controle over het eigen proces en relatie met de organisatie.

 

 

Gelijkwaardigheid
Menselijkheid en wederzijds respect staan centraal binnen onze organisatie. We geloven sterk in het

bieden van erkenning: zowel in het erkennen van trauma, grenzen, groei als emoties.

Iedereen die zich aanmeldt krijgt een gelijkwaardige behandeling waarbij privacy gerespecteerd wordt. Hier benadrukken we onze cliëntgerichtheid. De cliënt is expert van zijn eigen leven en behoudt regie over het eigen proces. We onderzoeken ondersteuning op maat waarbij de noden van de cliënt voorop staan. Deze behoeften worden vertaald naar individuele en groepsbegeleiding zodat iedereen zich gehoord voelt.

 

 

Krachtgericht

Een persoon is zoveel meer dan enkel
zijn/haar/hun slachtofferschap.
Erkenning is van onmetelijk belang. Daarnaast kijken we ook constructief vooruit. Dit houdt in dat we samen bruggen bouwen om de eigen kracht te (her)ontdekken.

In PUNT. vzw ligt de focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van elk individu. We vertrouwen op ieders kwaliteiten om het proces mee te sturen. Zo creëren we samen een bemoedigend netwerk waar iedereen zich aan kan optrekken.

 

Deskundigheid

Ons team bestaat uit professionele hulpverleners. Hierbij wordt een medewerker met jaren ervaring op gelijke voet gesteld met een gediplomeerd medewerker.

Na een intakegesprek met onze therapeuten bieden we een doorverwijzing op maat of stromen cliënten door naar onze lotgenotengroepen. Deze worden begeleid door een therapeut en een opgeleide ervaringsdeskudige.

We onderhouden het contact en evalueren in welke mate onze doorverwijzing de cliënt verder heeft geholpen of we gaan na hoe een praatgroep ervaren wordt. Aanklampende zorg is een begrip dat PUNT. vzw kenmerkt. Going the extra mile, daarmee onderscheiden we ons als organisatie.

Verder komen we via intervisie en supervisie tot nieuwe inzichten in een ondersteunende en professionele omkadering.

 

Discretie

Elke medewerker en vrijwilliger van PUNT. vzw is gehouden aan het beroepsgeheim. Ook uit respect wordt er op zorgvuldige wijze omgegaan met cliënteninformatie. Cliënten kunnen erop rekenen dat we discreet omspringen met de info die zij ons toevertrouwen.