Over ons

PUNT. VZW is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, iemand die over je grenzen gaat, …). Onze slachtofferwerking beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen.

In het huidige klimaat is er geen koepelorganisatie die een antwoord biedt aan de vele vragen rond dit thema. Met PUNT. VZW willen wij hier graag de broodnodige verandering in brengen. Dit doen we aan de hand van een werking op meerdere niveaus:

  • Allereerst willen we fungeren als een eerstelijns hulpverleningsorganisatie. Iedereen die ooit slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan bij ons terecht voor een doorverwijzing. We beschikken over een uitgebreide database aan therapeuten die werken rond het thema en grondig gescreend werden door de organisatie. Doorverwijzing gebeurt aan de hand van een intakegesprek waarbij de tijd wordt genomen om de hulpvraag van de aanmelder helder te krijgen en vervolgens samen op zoek te gaan naar de juiste hulpverlener.
  • Verder bieden we begeleid lotgenotencontact aan voor slachtoffers. Deze maandelijkse praatgroepen komen tegemoet aan de nood tot erkenning en gaan uit van een sterk geloof in de kracht van gedeelde ervaringen en advies.
  • Ten slotte voorzien we een sensibiliserend luik waarbij we de expertise die in de vzw bestaat, willen doorgeven. We voorzien lezingen en workshops voor een breed publiek, van geïnteresseerden, naar slachtoffers tot professionelen, over alle mogelijke thema’s die hier vaak mee gepaard gaan (traumaverwerking, het stellen van grenzen, toestemming, mannelijk, vrouwelijk en x – slachtofferschap, verkrachting, incest, seksueel misbruik, …).

Indien je wil helpen of suggesties, vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds contact opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Ons team

Onze medewerkers

Ayke Gubbels
Strategisch leider
Als oprichter van PUNT. is Ayke in de eerste plaats bezig met de dagdagelijkse leiding van onze organisatie. Ze werkt onze inhoudelijke koers uit, is begeleider bij onze praatgroepen en springt bij in onze werkgroepen waar ze kan.
An Vervecken
Coördinator Workshops en Begeleider Praatgroepen
An overziet de organisatie van onze workshops, begeleidt onze praatgroepen en is daarnaast ook actief op politiek vlak.
Zoë Almond
Zakelijk Leider
Caroline Vermeulen
Coördinator Doorverwijzing
Heidi Timperman
Coördinator Intakes en Praatgroepen
Maxine Willemsen
Coördinator Subsidies
Rita Van Audenrode
Medewerker Workshops en Begeleider Praatgroepen
Thomas Van Haegenborgh
Begeleider Praatgroepen
Tinne van Dyck
Medewerker Workshops

Stage bij PUNT. VZW

Marieke Bekkers
Helena Vandereviere

Vacatures

Naast vrijwilligers die zich projectmatig willen inzetten, bijvoorbeeld bij workshops, zijn we momenteel op zoek naar volgende vaste medewerkers:

Vacature
Medewerker therapeutendatabase
Als medewerker voor onze therapeutendatabase sta je in voor het contacteren en interviewen van therapeuten in regio Antwerpen met ervaring in behandeling van trauma en/of seksueel misbruik. Je houdt onze database up to date om cliënten te kunnen doorverwijzen naar de gepaste therapeut.
Vacature
Medewerker sponsoring
Als medewerker sponsoring sta je in voor het aantrekken van financiële steun voor de vzw. Je zoekt actief en creatief mee naar manieren om donaties in te zamelen en kan deze ook praktisch uitwerken. Voor bedrijven of organisaties die ons willen steunen ben je het aanspreekpunt en zorg je dat de nodige informatie en materialen worden voorzien. Bij zowel interne als externe evenementen zal je soms gevraagd worden PUNT. te vertegenwoordigen.

Contacteer ons

Contacteer ons