Adviesfunctie

Opleiding zedeninspecteurs

september 2021 - heden

PUNT. vzw staat mee in voor de opleiding van zedeninspecteurs die samenwerken met ZSG Antwerpen. Hierbij werken we rond de psychologische gevolgen na seksueel geweld, in samenwerking met CAW Slachtofferhulp.

Stadsreportage Antwerpen

december 2021

 

Stad Antwerpen sprak met onze oprichtster, Ayke Gubbels, over onze werking. In de video wordt de werking van PUNT. vzw besproken: als hulporganisatie, lotgenotenwerking en het sensibliserend luik…

Hervorming curriculum: AP Hogeschool

2021

 

AP Hogeschool zette in op het hervormen van het curriculum voor alle sociale richtingen. Het doel hierbij was om seksueel overschrijdend gedrag te integreren in het lespakket. Om dit te verwezenlijken leverde onder meer PUNT. vzw input naar inhoud, maar ook op praktisch vlak dmv gastcolleges.

Opstart ZSG Antwerpen

mei 2021

 

PUNT. vzw is een actieve partner en adviesorgaan bij ZSG Antwerpen. Adviezen bij de opstart gingen onder meer over: indeling van de ruimtes, welke externe communicatie belangrijk is, welke nadrukken te leggen bij personeelsscreening… Ook doorliep PUNT. vzw de procedure bij het ZSG vanuit het slachtofferperspectief.

Reach Out project

December 2020

 

Dokter Van De Wereld willen met het Reach Out Project problemen in kaart brengen voor anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen. Hierbij wordt vooral gefocust op de hulpverlening omtrent gendergerelateerd geweld. PUNT.vzw gaf hierbij advies met focus op seksueel geweld en welke drempels hierbij ervaren worden.

 

Politiek en beleid

2019 - heden

 

PUNT. vzw heeft een adviesfunctie binnen de politiek. Enkele voorbeelden hiervan:

2019:

  • In 2019 was PUNT. vzw in samenwerking met toenmalig minister van justitie, Koen Geens, trekker in het opstellen van een actieplan rond seksueel geweld op federaal niveau.
  • Ook op Vlaams niveau speelde PUNT. vzw een krachtige rol en werd input en feedback geleverd aan kabinet Demir voor het eerste Vlaams actieplan tegen seksueel geweld.

 

2020:

In 2020 nam PUNT. vzw deel aan een tiental politieke overleggen. Een paar voorbeelden:

  • Advies en evaluatie van de actieplannen tegen seksueel geweld
  • Advies aan kabinet Gelijke Kansen over een project voor beter ondersteuning van slachtoffers die behoren tot de LGBTQ+-gemeenschap

 

2021:

  • Ook in 2021 namen we deel aan verschillende politieke overleggen.  Belangrijke hierbij is de adviesfunctie die we hadden bij ministier van justitie, Vincent Van Quickenborne omtrent concrete veranderingen m.b.t. wetswijzigingen. 
  • We werden bovendien door Premier De Croo ontvangen in de Wetstraat om onze beleidspunten van de campagne Bloom For Change te bespreken, en om onze petitie met 15 000 handtekeningen te overhandigen.