Boeken

Genoeg gezwegen,
Sophie Van Reeth, 2020

 

Sophie bundelt in haar boek de verhalen van zeven slachtoffers. Hierbij ligt telkens de nadruk op ieders persoonlijke ervaring. Verder werkten verschillende dichters mee om datgene te verwoorden waar maar moeilijk woorden voor te vinden zijn. Illustraties werden verzorgd door Chrostin.

Ve(e)rkracht,
Lore Baeten, 2020

 

Lore, belicht verschillende emoties die ze ervaarde in haar verwerkingsproces na seksueel misbruik. Haar eigen ervaring wisselt ze af met gedichten, waarna ze haar beleving kadert in een breder maatschappelijk beeld. Vanuit PUNT. vzw schreven wij de adviezen en tools voor het werken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel gericht op slachtoffers als omgeving. De opbrengst gaat naar PUNT. vzw.

Je fluistert in mijn oor, Julie Van Espen, 1996 - 2016;
Diane Broeckhoven, 2022

 

In samenwerking met de moeder van Julie Van Espen schreef Diana het levensverhaal van de jonge studente neer. Dit wordt verder aangevuld met getuigenissen van familieledcen en vrienden. De opbrengst van dit boek doneren ze aan PUNT. vzw