Over Punt 

Punt. vzw is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot één van de grootste stemmen omtrent seksueel geweld in Vlaanderen.


Punt profileert zich als eerste advies- en informatiecentrum rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. De belangrijkste rol van de organisatie is het vormen van een eerste aanspreekpunt voor slachtoffers en hun omgeving. Punt verleent hulpverlening in groep, voorziet in individuele doorverwijzing en geeft juridisch advies. Daarnaast zet Punt in op preventie door het geven van vormingen over heel Vlaanderen en het opzetten van bewustwordingscampagnes.